Haigused

Syndroma Wernicke-Korsakoff (ld.k)
Wernicke-Korsakoff syndrome (ingl.k)

Selgitus
Wernicke-Korsakovi sündroom (WKS) on B1 vitamiini puudusest tekkiv närvisüsteemi haigus, mis iseloomustub tasakaalu- ja mäluhäirete ning lihasvärinate ja silmalihaste halvatusega.

Ülevaade
Sündroom esineb peamiselt kroonilistel alkohoolikutel, kuid võib kaasneda ka toitumisvaegusega. Haigusel eristatakse kahte „osa“ : Korsakovi psühhoos ning Wernicke entsefalopaatia (encephalos-aju kr.k; pathos-haigus kr.k), millest esimene iseloomustab haiguse kroonilist, teine aga ägedat faasi.

Tekkepõhjused ja –mehhanismid

B1 vitamiin osaleb ainevahetuses ehk aitab ajul omastada energiat andvat suhkrut - glükoosi. Seega on B1 vitamiini puuduse tagajärjeks aju puudulik energiaga varustamine.
Eriti kahjustuvad aju piirkonnad, mis osalevad kasvu, söögiisu, emotsioonide ning mälu reguleerimisega. Samuti võivad kahjustuda peaaju närvide tuumad.

Sümptoomid ehk avaldumine

WKS puhul esinevaid kliinilised ilmingud on püsivad või kauakestvad ning neid peab eristama tavalistest alkoholi ärajäämanähtudest. WKS kolm tähtsamat sümptomit on segasus, silmalihaste halvatus ning tasakaalu häired.

Segasus avaldub tähelepanu- ning kontsentratsioonivõime langusena, mälu häirete ning desorientatsiooniga (isik ei saa aru oma asukohast, ei suuda määrata kuupäeva või aastaarvu ja/või ei tunne talle tuttavaid inimesi).
Esineb silmade liikumise häire, mistõttu WKS-ga isikul võib olla „hirmunud pilk“ (silmad on pidevalt ühes asendis, liigutused on piiratud). Silmaavad ehk pupillid reageerivad valgusele halvasti, võib esineda silmamunade tõmblusi ehk nüstagme.

Esineb ka tasakaaluhäire ehk ataksia, mis on eriti väljendunud kehatüves (jalgades ja kätes vähem). Lisaks tekib sageli kehatemperatuuri ja vererõhu langus, mis on põhjustatud kahjustatud ajupiirkondade töö häirumisest.
Haiguse ägedas faasis (Korsakovi psühhoos) on peamisteks sümptoomideks väljendunud mäluhäired ning apaatia ehk ükskõiksus, kroonilises faasis (Korsakovi sündroom) esinevad kergemad mäluhäired. Inimene ei suuda meelde jätta uusi asju ega mäletada vanu sündmusi.

Üheks mäluhäirete tunnuseks on konfabuleerimine ehk mälulünkade täitmine väljamõeldistega (kuna mäluhäired on tugevad, võib WKS-ga isik kasutada lausesse sobimatuid sõnu või rääkida koguni väljamõeldud juttu).
Kui on tegemist alkoholi ärajäämanähtudega, tekivad lihasvärinad ehk treemor, südametegevuse kiirenemine ning segasusseisund ehk deliirium (delirium tremens). Kaugele arenenud WKS võib põhjustada ka teadvuse häireid (k.a. kooma ehk teadvusetus).

Diagnoosimine ehk millised uuringud võidakse teha ja miks

WKS-i ei ole alati kerge diagnoosida. Oluline on võimalikult täpne isiku elukirjeldus (alkoholi tarbimine, toitumine jne), samuti info põetud haiguste kohta.
Ägedas faasis on diagnostiliseks tasakaaluhäired ning silmalihaste halvatus, samuti teised ülalpool nimetatud haigusilmingud.
Informatsiooni annab kompuutertomograafiline või magnetresonantstomograafiline uuring, kus ilmestuvad kahjustatud ajupiirkonnad ning üldine ajuatroofia ehk kärbumine.
Kuna kroonilise alkoholi liigtarvitamisega kaasneb ka toitainete ning vitamiinide puudus, on tavaliselt ka muutused vereanalüüsides.
Ajuvedeliku ehk liikvori analüüs võib olla normis, vahel esineb valgusisalduse tõusu.

Ravivõimalused

Kuna WKS puhul on peamiseks häireks B1 vitamiini puudus, tuleb viivitamnatult alustada selle vitamiini asendusraviga.
WKS ägeda faasi ravi toimub haiglas. Sageli vajavad need patsiendid vedeliku manustamist veeni ning mitmete vereanalüüsis esinavate nihete korrigeerimist.
Oluline on ka toitainete ning teiste vitamiinide manustamine, et püüda taastada organismi tasakaalu ning energiavarusid. Juba paari päeva järel peale asendusravi alustamist võib märgata osade sümptoomide taandarenemist, kuid harva paranevad WKS-ga patsiendid täielikult.

Prognoos

Ravimata WKS on surmaga lõppev. Siiski, ka ravitud patsientid suremus on suur, ulatudes 10-20%-ni. Ravi alustamise järgselt taanduvad esmalt silma liigutamise häired ning nädalate jooksul ka kõnnaku- ja tasakaaluhäired.
Kuigi ägedas faasis esinevad ilmingud võivad taanduda, jääb peaaegu alati püsima väljendunud mäluhäire (Korsakovi sündroom). Ravi tulemused olenevad paljuski ka sellest, kui kiiresti patsiendiga pöördutakse arstile (kui kiiresti ravi alustatakse).

Ennetamine

haiguse ennetamiseks tuleb püüda toituda korralikult ning vältida alkoholi kuritarvitamist.

 

Tagasi haiguste nimekirja