Haigused

ka tajumishäired;
meelepetted, viirastused
Hallucinationis (lad. k)
Hallucinations (ingl. k)

Seletus
Meelepetted ehk hallutsinatsioonid on aistingud, mida tajutakse ilma meeleelundi välise ärrituseta. Esineda võib neid kuulmis-, nägemis-, puute-, haistmis- või maitsmisaistingute valdkonnas. Inimesel on sel juhul raskusi sisemiste ja väliste stiimulite eristamisega.

Ülevaade
Hallutsinatsioonid võivad olla mitmete erinevate haiguste ja seisundite sümptomiteks.
Teistest sagedamini on hallutsinatsioone dementsetel inimestel.

Tekkemehhanismid

Hallutsinatsioonide täpne tekkemehhanism ei ole teada, kuid ilmne on teke muutustest aju ainevahetustest. Hallutsinatsioone võib esineda väga erinevaid  kuulmis-, nägemis-, puute-, haistmis- või maitsmisaistingute valdkonnast.
Näiteks skisofreeniahaige meelepetetest on sagedasemad kuulmismeelepetted. Enamasti kuuleb inimene juttu kas üksikute sõnade, fraaside või tervete lausete kujul. Skisofreeniale iseloomulik kuulmishallutsinatsioon on rääkiv hääl, mis kommenteerib inimese käitumist või kordab valjusti tema mõtteid. Tüüpiline on ka see, kui kaks või enam häält omavahel kolmandast isikust, st inimesest ja tegemistest räägivad. Sageli on jutu sisu inimest ähvardav, süüdistav või solvav.
Rasketel juhtudel võivad kuulmismeelepetted häirida inimese mõtlemist ja käitumist. Inimene võib nende häälte peale omaette naeru kihistada või nendega vestelda. Kuulmismeelepetted võivad olla ka ohtlikud, kui inimene hakkab täitma käske, mida ta häälte vahendusel arvab saavat.

Sagedasemad põhjused

hallutsinogeenid  LSD, marihuaana, oopium jt
deliirium
dementsus
psühhoos
skisofreenia

Haruldasemad põhjused

traumeeriv sündmus, nt lähedase inimese kaotus/surm
kõrge palavik lastel (täiskasvanuil harva)
neerupuudulikkus
maksapuudulikkus
mõned ravimid, nende tarvitamise lõpetamine

Diagnoosimine ehk millised uuringud võidakse teha ja miks

Oluline on välja selgitada, millisel kujul hallutsinatsioonid esinevad  kuulmis-, nägemis-, puute-, haistmis- või maitsmisaistingute näol, kui kaua on need kestnud ning millega seoses võivad olla tekkinud  sündmused, tarvitatavad ravimid/muud ained, kaasnevad haigused.

Koduse ravi võimalused

Kui hallutsinatsioonid on tingitud lähedase inimese kaotusest või muust traumeerivast sündmusest, siis tavaliselt mööduvad need aja jooksul iseenesest. Juhul kui hallutsinatsioonid ei kao vähemalt 6 nädala jooksul, peaks pöörduma arsti poole.
Mõningatel inimestel esineb hallutsinatsioone uinudes või ärgates, kuid need ei ole ohtlikud ega vaja ravi.
Kui hallutsinatsioonid on tingitud ravimite, narkootikumide, alkoholi kuritarvitamisest, siis on soovitav nende tarbimine lõpetada ning pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördu juhul, kui

esinevad ebaselge põhjusega hallutsinatsioonid
hallutsinatsioonid esinevad regulaarselt
hallutsinatsioonid on tingitud mõne aine kuritarvitamisest
kaasnevad muud sümptomid (oksendamine, palavik, peavalu jne)
hallutsinatsioonid kestavad kauem kui 4 tundi

Kasutatud kirjandus
Medicina, "Üldarsti käsiraamat", 1999
Medicina, "Psühhiaatria", 2000
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/

 

Tagasi haiguste nimekirja